Referencje
  • Rzenickie cięcia i beton
    Numer 1/2007 (4)> Rzenickie cięcia i beton


    Miasto Zb±szynek (woj. lubuskie), założone prawie 80 lat temu wg projektu niemieckiego architekta Friedricha Veila, miało być miastem ogrodów i zieleni.

    W porównaniu z okolicznymi miejscowościami może się pochwalić znaczn± ilości± skwerów, parków i innych elementów zieleni, lecz mimo to jest tu niejedno ale w Zb±szynku od kilku lat wykonywane s± drastyczne cięcia drzew oraz stosuje się archaiczne i szkodliwe praktyki zabezpieczania ubytków, których efekty będ± widoczne latami. Jednocześnie sadzi się tylko znikom± ilość drzew w stosunku do tej, która jeszcze istnieje...

    Czytaj więcej >>